Zde se nacházely nějaké webové aplikace, ale z bezpečnostního hlediska byl jejich provoz ukončen. Pokud jste jejich majitel či správce a chcete aplikace znovu zprovoznit, kontaktujte Geografický ústav PřF MU.